Pomagamy naszym klientom sprostać największym wyzwaniom sektora finansowego:

  • Zwiększenie lojalności klientów
  • Maksymalizowanie zysków z jednej transakcji
  • Analiza Customer Lifetime Value
  • Optymalizacja działań marketingowych
  • Zarządzanie cenami
  • Automatyzacja scoringu
Wzbogacanie danych

Stworzyliśmy autorską platformę, która służy do gromadzenia i integracji danych pochodzących z różnych źródeł online i offline. Procesy te umożliwiają nam efektywne wzbogacanie danych związanych z użytkownikami, a także dogłębną analizę i segmentację uzyskanych danych.

Analityka danych

Stosujemy zaawansowane metody matematyczne, które pozwalają nam znaleźć unikalne i cenne wskazówki dla biznesu. Nasze algorytmy oparte są na rozproszonym zestawie danych, wielu bazach danych, wydajnych centrach serwerowych, wdrożonych w zaawansowanych frameworkach komputerowych.

IQ OCR

Nasze rozwiązanie kierujemy zarówno do podmiotów przetwarzających
wielomilionowe bazy skanów dokumentów, jak również do mniejszych
instytucji, które chcą wykorzystać określone informacje ze swoich zbiorów.

IQ OCR obsługuje szereg standardowych formatów dokumentów z różnych branż
oraz dostarcza najczęściej wykorzystywane dane w analizach biznesowych.
Zakres ekstrahowanych danych zawartych w dokumentach,
jak i ich format wyjściowy jest dostosowywany do potrzeb klienta.

IQ OCR
Data Intelligence

Data Intelligence to proces przekształcania danych w informacje, informacji w wiedzę, a wiedzy w wartość dla klienta. To analiza różnych źródeł danych, własnych i zewnętrznych oraz ich integracja, która jest procesem przekształcania surowych danych w realne zyski dla naszych klientów.

Data Driven Marketing

Marketing oparty na danych to proces powiązany z systematycznym gromadzeniem i integracją dużych ilości informacji, ich przetwarzania, właściwego analizowania oraz wyciągania wniosków. Tak pozyskana wiedza jest następnie wykorzystana w sposób najbardziej efektywny w każdej interakcji marketingowej z klientem.

TogetherAudience
TGD Experts

Nasz zespół Data Science wykorzystuje Uczenie Maszynowe, Sieci Neuronowe oraz Sztuczną Inteligencję, aby dostarczyć w pełni zautomatyzowane, dedykowane rozwiązania dla Twojego biznesu. Przeprowadzamy audyty dotychczasowych rozwiązań AI, oferujemy konsulting by wypracować najlepszy kierunek rozwoju, a także kompleksowo realizujemy całe projekty – od analizy, przez implementację, po końcowe wdrożenie i utrzymanie prawidłowego funkcjonowania.

TGD Experts