Zasady Dobrych Praktyk

 

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców

TogetherData Sp. z o.o. jest członkiem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce –  Związku Pracodawców. KPF zrzesza obecnie kilkadziesiąt kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, współtworzy wizerunek uczestniczących w nim firm jako instytucji zaufania publicznego. Misją KPF jest budowanie kapitału społecznego w sektorze finansowym, wyznaczanie wysokich standardów, wzajemny szacunek oraz poszanowanie zasad etycznych w relacjach z klientami i kontrahentami.

Członkowie KPF, w tym TogetherData, przestrzegają Zasad Dobrych Praktyk. Jest to dokument, który stanowi zbiór zasad postępowania, opartych na ogólnych normach moralnych i zgodnych z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem. Komisja Etyki KPF corocznie przeprowadza audyt, który ma na celu potwierdzenie przestrzegania Zasad Dobrych Praktyk przez Członków KPF. Spółka TogetherData znalazła się w szacownym gronie firm, które pozytywnie przeszły weryfikację ankiet audytu etycznego, dokonywaną przez Komisję Etyki przy KPF. W wyniku pozytywnie zakończonego procesu weryfikacji ankiety audytu etycznego Komisja Etyki przyznała TogetherData Certyfikat Etyczny KPF, który jest potwierdzeniem zgodności stosowanych praktyk biznesowych z Zasadami Dobrych Praktyk KPF. Certyfikat jest ważny do 31.03.2019 roku. Otrzymany przez nas certyfikat można znaleźć tu: Certyfikat Etyczny.

W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń w zakresie stosowanych przez Członków KPF praktyk biznesowych każdy klient ma możliwość złożenia wniosku do Komisji Etyki KPF o zbadanie zgodności danej praktyki biznesowej z Zasadami Dobrych Praktyk KPF. Szczegóły wniosku znajdują się na stronie internetowej KPF.