Wzbogacanie danych

Stworzyliśmy autorską platformę, która służy do gromadzenia i integracji danych pochodzących z różnych źródeł online i offline. Procesy te umożliwiają nam efektywne wzbogacanie danych związanych z użytkownikami, a także dogłębną analizę i segmentację uzyskanych danych.

Analityka danych

Stosujemy zaawansowane metody matematyczne, które pozwalają nam znaleźć unikalne i cenne wskazówki dla biznesu. Nasze algorytmy oparte są na rozproszonym zestawie danych, wielu bazach danych, wydajnych centrach serwerowych, wdrożonych w zaawansowanych frameworkach komputerowych.

Data Intelligence

Data Intelligence to proces przekształcania danych w informacje, informacji w wiedzę, a wiedzy w wartość dla klienta. To analiza różnych źródeł danych, własnych i zewnętrznych oraz ich integracja, która jest procesem przekształcania surowych danych w realne zyski dla naszych klientów.

Private DMP

Dostarczamy zaawansowaną platformę do gromadzenia, wzbogacania, analizowania oraz zarządzania danymi pochodzącymi z wielu źródeł w jednym miejscu. Wszystkie dane w DMP są ujednolicone, co pozwala na zbudowanie profilu użytkownika 360 stopni. Nasza technologia wykorzystuje modele predykcyjne, aby polecać produkty zgodnie z potrzebami klientów i optymalizować budżet kampanii, dzięki odpowiednio dobranej grupie docelowej.

TGD Audience
IQ OCR

Nasze rozwiązanie kierujemy zarówno do podmiotów przetwarzających
wielomilionowe bazy skanów dokumentów, jak również do mniejszych
instytucji, które chcą wykorzystać określone informacje ze swoich zbiorów.

IQ OCR obsługuje szereg standardowych formatów dokumentów z różnych branż
oraz dostarcza najczęściej wykorzystywane dane w analizach biznesowych.
Zakres ekstrahowanych danych zawartych w dokumentach,
jak i ich format wyjściowy jest dostosowywany do potrzeb klienta.

IQ OCR
Skip Tracing & Cyber Tracking

Nasze rozwiązania pozwalają na zwiększenie skuteczności strategii zbierania danych. Automatyzujemy proces skip tracingu i oferujemy usługę o wysokiej efektywności, która umożliwia gromadzenie informacji dotyczących użytkownika z wielu źródeł danych.

WiseBots

Oferujemy szeroką gamę wirtualnych asystentów klienta dla firm działających w sektorze finansów, ubezpieczeń, rekrutacji czy e-handlu. Głównym założeniem naszych botów jest poprawa jakości obsługi klienta oraz możliwość kontaktu 24/7. Dzięki autorskiemu systemowi rekomendacji, ​​ sugestie produktów od chatbota są dopasowywane do indywidualnych potrzeb i preferencji klienta.

WiseBots
Data Driven Marketing

Marketing oparty na danych to proces powiązany z systematycznym gromadzeniem i integracją dużych ilości informacji, ich przetwarzania, właściwego analizowania oraz wyciągania wniosków. Tak pozyskana wiedza jest następnie wykorzystana w sposób najbardziej efektywny w każdej interakcji marketingowej z klientem.

TogetherAudience